W. van Diemen Zuivelservice
Drechtlaan 12
2451 CM LEIMUIDEN
KvK. 012834
B.T.W. NL117093178B01

T. 0172-508114
F. 0172-507573

Disclaimer, copyright en privacy statement

Deze site van W. VAN DIEMEN ZUIVELSERVICE bevat informatie die met de meeste zorgvuldigheid is samengesteld en wordt onderhouden. Desondanks kan ServiceSites geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig en/of juist is. ServiceSites aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst op welke wijze dan ook, als gevolg van het gebruik, het vertrouwen, of op acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze site.

Overname van informatie en beelden van deze site is alleen toegestaan met correcte bronvermelding �n met schriftelijke toestemming van W. VAN DIEMEN ZUIVELSERVICE

Privacy reglement
 1. Contactgegevens beheerders van de website
  Dit is een website van W. VAN DIEMEN ZUIVELSERVICE
  Ons postadres is Drechtlaan 12, 2451 CM LEIMUIDEN
  U kunt ons bereiken via het contactformulier.
 2. Van elke bezoeker aan onze website, herkent onze webserver automatisch het IP nummer (wanneer deze niet op de één of andere manier beveiligd is)
 3. Wij verzamelen en bewaren van onze bezoekers c.q. klanten de volgende gegevens:
  • Het IP nummer van onze bezoekers i.v.m. statistieken.
  • De e-mail adressen die door bezoekers worden opgegeven bij bestellingen en andere invulformulieren (b.v. het contactformulier)
  • De e-mail adressen van bezoekers die met ons communiceren via e-mail.
  • Geaggregeerde informatie over welke webpagina's bezocht c.q. bekeken worden (dit wordt dus niet per individuele bezoeker bijgehouden)
  • Informatie die bezoekers vrijwillig aan ons geven via bijvoorbeeld online enquêtes en registratieformulieren (naam, adres, woonplaats, bankrekeningnummer, voorkeuren, etc.)
 4. Bovengenoemde gegevens worden:
  • Gebruikt voor het attenderen van bezoekers op veranderingen in onze website
  • Niet gedeeld met andere organisaties
 5. Met betrekking tot cookies. Een cookie is een klein bestand dat informatie uitwisselt met bezochte internetsites en de webbrowser. Elke site stuurt informatie die door de browser wordt opgeslagen. Hierdoor kan een browser 'onthouden' welke sites en welke pagina's van een site zijn bezocht. Wij gebruiken zogenaamde session cookies die alleen informatie vasthouden geurende het bezoek en soms ook cookies die permanent geplaatst worden.
 6. Als u ons uw postadres verstrekt via de website, ontvangt u uitsluitend de informatie die voor u reden was om aan ons uw postadres te verstrekken
 7. Als u ons uw telefoonnummer geeft via de website wordt u via dit nummer alleen maar door ons (en niemand anders) gebeld.
 8. Advertenties. Wij hebben geen enkele relatie of samenwerking met bedrijven of instellingen die adverteren op onze website
 9. Van tijd tot tijd is het mogelijk dat wij op een onvoorziene wijze die niet omschreven is in ons privacy beleid gebruik moeten maken van ledengegevens. Wij zullen dit tot een minimum beperken.
 10. Op verzoek gegeven wij bezoekers van onze website informatie over hun unieke identificatie gegevens, zoals bijvoorbeeld gebruikersnaam en wachtwoord
 11. Wij geven bezoekers van onze website GEEN mogelijkheden om zelf feitelijke onjuistheden te corrigeren in de persoonlijke gegevens die wij van hen bijhouden; feitelijke onjuistheden kunnen worden gecorrigeerd door het invullen van het contactformulier
 12. We hebben afdoende beveiligingsmaatregelen genomen bij onze fysieke faciliteiten (webserver e.d.) om onze bezoekers te beschermen tegen verlies, misbruik en ongewenste aanpassingen van hun persoonlijke gegevens zoals die via de website zijn verzameld
 13. Als u van mening bent dat deze website haar privacy reglement, zoals dat hier is omschreven, niet naleeft, wordt u verzocht om contact op te nemen met: